Cjenik usluga

CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U VINKOVCIMA OD
01.siječnja 2017. godine


CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI NUŠTAR OD
01.siječnja 2017. godine

CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI TORDINCI OD
1.siječnja 2017. godine

CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U  IVANKOVU OD
01. siječnja 2017. godine

CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U  OPĆINI JARMINA OD
01. siječnja 2017. godine