Kontakt

NEVKOŠ d.o.o.

Vinkovci,

Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10

MB: 3665224
OIB 76173743169

e-mail: nevkos@optinet.hr
Centrala                 032/306-130
Fax.                       032/306-130
Računovodstvo        032/306-441
Reklamacije            098/968-6232

Kontakt

 

Potvrda

Kako do nas
Sjedište


Reciklažno dvorište