Usluge

Nevkoš d.o.o. Vinkovci:

  • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima.
  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga.
  • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza).
  • provodi čišćenje snijega sa nogostupa.
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću.