Općina Ivankovo

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.08.2018.) OPĆINA IVANKOVO

 

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 

  1. cijena obavezne minimalne javne usluge (cijene su izražene sa PDV-om).

 

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara 34,54
spremnik 120 litara 34,54
spremnik 240 litara 34,54

 

  1. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz

 

Ugovoren spremnika MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,72
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16

 

 

OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 

OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn

 *cijene su izražene s PDV-om.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ivankovo (primjenjuje se od 01.07.2020.)

 

1.CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI :

 

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 120 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 240 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 279,95 kn 36,39 kn 316,34 kn

 

  1. CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L (s PDV-om), ZA SVE KORISNIKE USLUGE:

 

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz

 

2,83 kn 0,37 kn 3,20 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz

 

4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz

 

8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 38,94 kn 5,06 kn 44,00 kn

 

  1. OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA

 

OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om

 

Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn