Općina Nuštar

Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.10.2018.) OPĆINA NUŠTAR

 

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 

  1. cijena obavezne minimalne javne usluge

 

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara 34,54 kn
spremnik 240 litara 34,54 kn

 

  1. cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri : 0,034 kn / L!

 

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16 kn

 

*cijene su izražene s PDV-om.

 

 

OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 

OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn

 *cijene su izražene s PDV-om.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar (primjenjuje se od 01.07.2020.)

 

  1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)

 

Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 120 litara

 

30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 240 litara

 

30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn

 

 

  1. CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L, ZA SVE KORISNIKE USLUGE:
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)

 

Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 120 litara/jedan odvoz

 

4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz

 

8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn

 

 

  1. OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA
OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om

 

Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn