Djelatnici

Članovi Uprave:

Petar Bertić   

Marijana Palijan      

Računovodstvo

Nevenka Dežić nevenka.dezic@nevkos.hr

Opći i tehnički poslovi

Damir Pilek damir.pilek@nevkos.hr

Mario Grizelj mario.grizelj@nevkos.hr

Pravna služba

Darko Kovačević, dipl. iur.