Povijest

Nevkoš d.o.o. Društvo je osnovano 1991 godine, u vrijeme stvaranja neovisnosti Republike Hrvatske. Osnovna djelatnost je skupljanje komunalnog otpada sa područja Vukovarsko-srijemske Županije, te javna higijena na području Grada Vinkovaca.

Danas tvrtka ima pet koncesija za skupljanje i prijevoz komunalnog otpada i to:

  • Grad Vinkovci
  • Općina Nuštar
  • Ivankovo
  • Općina Tordinci
  • Općina Jarmina

Ukupno gledajući, obuhvaćamo područje od oko 50.000 stanovnika.

Tvrtka zapošljava 56 djelatnika raznih profesija, koji svojim iskustvom u poslovima skupljanja i prijevoza otpada, predstavljaju lidera na ovom području. Svojim kadrovima, opremom i stečenim iskustvom uspješno se nosi sa izazovima koji ovaj posao nosi.

Osim kućanstvima, posebnu suradnju imamo sa pravnim osobama (velikim poduzećima i javnim ustanovama), te sa oko 900 manjih pravnih osoba na području Grada Vinkovaca i okolice.

U cilju zaštite i očuvanja okoliša tvrtka unazad nekoliko godina nabavlja opremu i vozila u skladu sa propisima europske Unije i zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Osobitu pažnju tvrtka poklanja održanju postojeće kvalitete usluge i proširenje na sakupljanje, prijevoza i zbrinjavanje ostalih vrsta otpada.

Od 01.siječnja 2010 godine tvrtka Nevkoš d.o.o. prelazi na novi obračun plaćanja komunalnog otpada sa područja Grada Vinkovaca, Nuštra i Ivankova.

Naime, sukladno zakonu tvrtka se odlučila na način obračuna odvoza komunalnog otpada prema volumenu otpada, tj. obračunska jedinica je posuda od 120 litara.