Usluge

Nevkoš d.o.o. Vinkovci obavlja sljedeće djelatnosti:

 

 – odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima,

– skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga,

– održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza),

– provodi čišćenje snijega sa nogostupa,

– provodi trajnu komunikaciju s javnošću,

– ostale djelatnosti.