Kolektivno stanovanje

KOLEKTIVNO STANOVANJE

Poštovani korisnici,

prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) utvrđene su mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način da se smanji količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te je ujedno uređeno gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

Sukladno tome u suradnji s Gradom Vinkovcima pokrećemo projekt selektiranja otpada u kolektivnom stanovanju. Njime želimo promijeniti navike i ekološku svijest građana, bitno smanjiti količine otpada koji se odlaže te iskoristi brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

ISPRED VAŠIH ZGRADA UZ POSTOJEĆI KONTEJNER ZA KOMUNALNI OTPAD BIT ĆE POSTAVLJENI KONTEJNERI ZA PAPIR(PLAVI POKLOPAC) I PLASTIKU(ŽUTI POKLOPAC)

kolektivno_stanovanje

*Napomena: Ubacivanje komunalnog otpada u kontejnere za papir i plastiku, zakonom je zabranjeno i bit će strogo sankcionirano.