Reciklažno dvorište

Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto za izdvojeno odlaganje raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu. U reciklažnim dvorištima ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje. Reciklažno dvorište namjenjeno je isključivo građanima i ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica.

Reciklažno dvorište se nalazi u ulici Kumanova bb (Poduzetnička zona Jošine).

Radno vrijeme sa strankama reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati. Vikendom i blagdanom reciklažno dvorište ne radi.

Spremnici su jasno označeni bojom i natpisom za koju vrstu otpada su namijenjeni.

U postojećem reciklažnom dvorištu  moguće je odložiti sljedeće vrste otpada:

 

RECIKLAZNO_DVORISTE2

Kliknite na sliku za uvećani pregled

RECIKLAZNO_DVORISTE1