Cjenik

Odaberi područje te saznaj ažurirane cijene odvoza

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Cjenik se primjenjuje od 1. srpnja 2020. godine.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca (primjenjuje se od 01.10.2018.)


CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE1. CIJENA OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 80 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 120 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 240 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 330,16 kn 42,92 kn 373,08 kn


CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI : 0,034 KN / L:


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,41 kn 0,31 kn 2,72 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz 3,61 kn 0,47 kn 4,08 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 7,22 kn 0,94 kn 8,16 kn
spremnik 1100 litara/jedan odvoz 33,10 kn 4,30 kn 37,40 kn


KORISNICI – KUĆANSTVA – ETAŽNI STANOVI – CIJENA OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:
Korisnici MJU kućanstva/etažni stanovi/zajednički spremnik na obračunskom mjestu – obavezno svaki korisnik plaća! Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
Zajednički spremnik na obračunskom mjestu (posude ili kontejner ovisno o dogovoru sa suvlasnicima zgrade!) 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn


KORISNICI – KUĆANSTVA – ETAŽNI STANOVI – CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI : 0,034 KN / L:
Korisnici MJU kućanstva/etažni stanovi/zajednički spremnik na obračunskom mjestu – obavezno svaki korisnik plaća po odvozu spremnika Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri ovisno o izabranom spremniku podijeljeno s brojem korisnika na koje je određen spremnik 0.0301 kn / L 0,0039 kn / L 0,034 kn / LOSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
Vrećica s odvozom za dodatni MKO 80 l 5,60 kn 0,73 kn 6,33 kn
Vrećica s odvozom za dodatni MKO 120 l 8,00 kn 1,04 kn 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vinkovaca (primjenjuje se od 01.07.2020.)


1.CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI :


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 120 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 240 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 330,16 kn 42,92 kn 373,08 kn


CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L (s PDV-om), ZA SVE KORISNIKE USLUGE:


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,83 kn 0,37 kn 3,20 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 38,94 kn 5,06 kn 44,00 kn


KORISNICI KUĆANSTVA – ETAŽNI STANOVI – CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:


Korisnici MJU kućanstva/etažni stanovi/zajednički spremnik na obračunskom mjestu – obavezno svaki korisnik plaća! Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
Zajednički spremnik na obračunskom mjestu (posude ili kontejner ovisno o dogovoru sa suvlasnicima zgrade) 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn


KORISNICI KUĆANSTVA – ETAŽNI STANOVI – CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI 0,04 kn / L:


Korisnici MJU kućanstva/etažni stanovi/zajednički spremnik na obračunskom mjestu – obavezno svaki korisnik plaća po odvozu spremnika Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
Cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri ovisno o izabranom spremniku podijeljeno s brojem korisnika na koje je određen spremnik 0.0354 kn / L 0,0046 kn / L 0,04 kn / L


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA


OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om


Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn


Na ovaj Cjenik gradonačelnik Grada Vinkovaca dao je prethodnu suglasnost Zaključkom od dana 21. veljače 2020. g., KLASA: 307-01/20-01/02, URBROJ: 2188/01-02-20-3. i izmjenom navedenog Zaključka od 30. ožujka 2020. g., KLASA: 307-01/20-01/02, URBROJ: 2188/01-02-20-4.
Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.08.2018.) OPĆINA IVANKOVO


CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBEcijena obavezne minimalne javne usluge (cijene su izražene sa PDV-om).


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara 34,54
spremnik 120 litara 34,54
spremnik 240 litara 34,54


cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz


Ugovoren spremnika MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,72
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn
*cijene su izražene s PDV-om.


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ivankovo (primjenjuje se od 01.07.2020.)


1.CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI :

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 120 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 240 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 279,95 kn 36,39 kn 316,34 kn


CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L (s PDV-om), ZA SVE KORISNIKE USLUGE:


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz


2,83 kn 0,37 kn 3,20 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz


4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz


8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 38,94 kn 5,06 kn 44,00 kn


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA


OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om


Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn
Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.10.2018.) OPĆINA NUŠTAR


CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


cijena obavezne minimalne javne usluge


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara 34,54 kn
spremnik 240 litara 34,54 kn


cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri : 0,034 kn / L!


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16 kn


*cijene su izražene s PDV-om.


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn
*cijene su izražene s PDV-om.


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar (primjenjuje se od 01.07.2020.)


CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)


Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 120 litara


30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 240 litara


30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn

CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L, ZA SVE KORISNIKE USLUGE:
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad)


Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 120 litara/jedan odvoz


4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz


8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA
OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om


Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn
Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.10.2018.) OPĆINA TORDINCI

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


cijena obavezne minimalne javne usluge


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara 34,54 kn
spremnik 120 litara 34,54 kn
spremnik 240 litara 34,54 kn
spremnik 1100 litara 316,34 kn


cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri : 0,034 kn / L!


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,72 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16 kn
spremnik 1100 litara/jedan odvoz 37,40 kn


*cijene su izražene s PDV-om.


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn
*cijene su izražene s PDV-om.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tordinci (primjenjuje se od 01.07.2020.)


1.CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI :

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 120 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 240 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 279,95 kn 36,39 kn 316,34 kn

CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L (s PDV-om), ZA SVE KORISNIKE USLUGE:


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz


2,83 kn 0,37 kn 3,20 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz


4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz


8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 38,94 kn 5,06 kn 44,00 kn


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA


OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om


Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn
Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 01.10.2018.) OPĆINA JARMINA

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

cijena obavezne minimalne javne usluge


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara 34,54 kn
spremnik 120 litara 34,54 kn
spremnik 240 litara 34,54 kn
spremnik 1100 litara 316,34 kn


cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri : 0,034 kn / L!


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) CIJENA
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,72 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz 4,08 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 8,16 kn
Spremnik 1100 litara/jedan odvoz 37,40 kn


*cijene su izražene s PDV-om.

Korisnici usluga (fizičke i pravne osobe) dobivaju na korištenje besplatno sljedeće


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE


OPIS USLUGE CIJENA
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,33 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 100,00 kn
*cijene su izražene s PDV-om.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jarmina (primjenjuje se od 01.07.2020.)


1.CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI :

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 120 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 240 litara 30,57 kn 3,97 kn 34,54 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 279,95 kn 36,39 kn 316,34 kn


CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI: 0,04 kn / L (s PDV-om), ZA SVE KORISNIKE USLUGE:


Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz


2,83 kn 0,37 kn 3,20 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz


4,25 kn 0,55 kn 4,80 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz


8,50 kn 1,10 kn 9,60 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 38,94 kn 5,06 kn 44,00 kn


OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA KUĆANSTVA I KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA


OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena s PDV-om


Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 80 l 6,19 kn 0,81 kn 7,00 kn
Vrećica sa odvozom za dodatni MKO 120 l 8,85 kn 1,15 kn 10,00 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn
X