Kućanstvo

Poštovani korisnici,

Prema novon Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) utvrđene su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način da se smanji količina otpada u nastavku i/ili proizvodnji te je ujedno uređeno gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada

Sukladno tome u suradnji s Gradom Vinkovci pokrećemo projekt selektiranja otpada u kućanstvima. Njime želimo promijeniti navike i ekološku svijest građana, bitno smanjiti količine otpada koji se odlaže te iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su do sad nepovratno završavali na odlagalištima

Na vašu kućnu adresu biti će dostavljeno 12 žutih vrećica (po jedna za svaki mjesec) i plavu posudu. U žutu vreću se odlaže plastika, dok u plavu posudu papir. Odvoz je planiran jednom mjesečno prema rasporedu.U dane odvoza korisnici trebaju iznijeti posudu s papirom i vreću s plastikom i ostaviti na mjestu gdje inače ostavljaju kantu za komunalni otpad.

Ubacivanje komunalnog otpada u posude za papir i vrećicu za plastiku, zakonom je zabranjeno te će biti strogo sankcionirano

PLASTIKA DA NE PAPIR DA NE

    PROČITAJ ŠTO SE SVE SMATRA AMBALAŽOM OD PLASTIKE

 • AMBALAŽA OD PIĆA
 • AMBALAŽA OD DETERDŽENTA
 • AMBALAŽA OD ŠAMPONA
 • AMBALAŽA OD PREHRAMBENIH PROIZVODA
 • AMBALAŽA ONEČIŠĆENA MOTORNIM ULJEM
 • AMBALAŽA BOJA I LAKOVA

PROČITAJ ŠTO SVE UKLJUČUJE AMBALAŽU OD PAPIRA

 • NOVINSKI I UREDSKI PAPIR
 • ČASOPISI, KATALOZI
 • PROSPEKTI, BILJEŽNICE
 • PAPIRNATA I KARTONSKA AMBALAŽA
 • TETRAPAK AMBALAŽA
 • PLASTIFICIRANI PAPIR
 • METALIZIRANI PAPIR
 • ZAULJENI PAPIR
 • FOTOGRAFIJE

Kolektivno Stanovanje

Poštovani korisnici,

prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) utvrđene su mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način da se smanji količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te je ujedno uređeno gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

Sukladno tome u suradnji s Gradom Vinkovcima pokrećemo projekt selektiranja otpada u kolektivnom stanovanju. Njime želimo promijeniti navike i ekološku svijest građana, bitno smanjiti količine otpada koji se odlaže te iskoristi brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

ISPRED VAŠIH ZGRADA UZ POSTOJEĆI KONTEJNER ZA KOMUNALNI OTPAD BIT ĆE POSTAVLJENI KONTEJNERI ZA PAPIR(PLAVI POKLOPAC) I PLASTIKU(ŽUTI POKLOPAC)

PLASTIKA DA NE PAPIR DA NE

    PROČITAJ ŠTO SE SVE SMATRA AMBALAŽOM OD PLASTIKE

 • AMBALAŽA OD PIĆA
 • AMBALAŽA OD DETERDŽENTA
 • AMBALAŽA OD ŠAMPONA
 • AMBALAŽA OD PREHRAMBENIH PROIZVODA
 • AMBALAŽA ONEČIŠĆENA MOTORNIM ULJEM
 • AMBALAŽA BOJA I LAKOVA

PROČITAJ ŠTO SVE UKLJUČUJE AMBALAŽU OD PAPIRA

 • NOVINSKI I UREDSKI PAPIR
 • ČASOPISI, KATALOZI
 • PROSPEKTI, BILJEŽNICE
 • PAPIRNATA I KARTONSKA AMBALAŽA
 • TETRAPAK AMBALAŽA
 • PLASTIFICIRANI PAPIR
 • METALIZIRANI PAPIR
 • ZAULJENI PAPIR
 • FOTOGRAFIJE
X