Novosti

Pročitaj više o novostima za naše klijente

Naša misija  je da sa svojim ljudskim i materijalnim potencijalima i u suradnji s korisnicima usluga osiguramo trajno i kvalitetno obavljanje svih komunalnih djelatnosti s tendencijom odvajanja i recikliranja otpada u najvećoj mogućoj mjeri, uz održavanje javne higijene i čistoće

X