Pravni okvir

Želiš uputiti prigovor ? Preuzmi obrazac prigovora

 Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da nam svoje pritužbe na ispostavljeni račun ili izvršenu uslugu odvoza komunalnog otpada i dr. uputite preko gore postavljenog obrasca prigovora pisanim putem na adresu:  NEVKOŠ d. o. o. za uslužne djelatnosti,  M. Ballinga 5, 32 100 Vinkovci, gdje ćete odmah dobiti potvrdu da smo Vaš prigovor zaprimili.

     Prigovor na ispostavljeni račun ili izvršenu uslugu odvoza komunalnog otpada i dr. možete nam, osim pisanim putem na naprijed navedenu adresu, uputiti i usmeno na telefon 032/ 306 – 130 ili 032/ 306 – 439, ili na mail adresu: darko.kovacevic@nevkos.hr.

     Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Možes nam se javiti i putem obrasca

  Preuzmi Odluke povjerenstva za zaštitu potrošača

  Reklamacije u vezi sa računima-fizičke osobe: 032/306-130, 098/928 1149,

  Reklamacije u vezi sa računima-pravne osobe: 032/306-441.

  Prigovor na ispostavljeni račun ili izvršenu uslugu odvoza komunalnog otpada i dr. možete nam, osim pisanim putem na naprijed navedenu adresu, uputiti i usmeno na telefon 032/ 306 – 130 ili 032/ 306 – 439, ili na mail adresu: darko.kovacevic@nevkos.hr.

  Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

  Pogledaj Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada za određeni grad/općinu

  NEVKOŠ d.o.o. za uslužne djelatnosti

  Martina Ballinga 5, 32 100 Vinkovci, 

  MB: 3665224
  OIB 76173743169

  e-mail: info@nevkos.hr

  Centrala: 032/306-130
  Fax: 032/306-130
  Računovodstvo: 032/306-441

  Blagajna: 032/306-439

  Reklamacije u vezi sa odvozom otpada:  091/933 8908,   

  X