Plan lokacija spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada

LOKACIJA

KUĆNI BROJ

PAPIR

PLAVI POKLOPAC

spremnik zapremnine 1100 L

STAKLO

ZELENI POKLOPAC

spremnik zapremnine 1100 L

PLASTIKA

ŽUTI POKLOPAC

spremnik zapremnine 1100 L

MATICE HRVATSKE

4

6-8

10-12

1

1

1

0

1

0

1

1

1

A. B. ŠIMIĆA

23

21

17

1

1

1

0

0

1

1

1

1

LAPOVAČKA

24-30

32-36

1

1

1

0

1

1

OHRIDSKA

14

1

1

1

J. J. STROSSMAYERA

1-3

5

1

1

1

0

1

1

LAPOVAČKA

18-22

10-16

2-8

1

1

1

0

0

1

1

1

1

A. B. ŠIMIĆA

9-11

12-16

2-10

1

1

1

1

0

1

1

1

1

KNEZA MISLAVA

1-5

7-9

11-13

1

1

1

0

0

0

1

1

1

SLAVKA JANKOVIĆA

1-4

5-8

9-16

17-20

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

OHRIDSKA

1-7

11-15

1

1

0

0

1

1

J. J. STROSSMAYERA

9

12-18

11-15

8-10

2-6

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

IVANA MAŽURANIĆA

9

2-8

14

1

1

1

0

0

0

1

1

1

ANTE STARČEVIĆA

54A-62

64-72

5

1

1

1

1

0

0

1

1

1

A. HEBRANGA

2-2/4

2A-4

6-8

10-20

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

TRG JOSIPA RUNJANINA

18-19

16-17

12-15

1

1

1

0

1

0

1

1

1

ZAGREBAČKA

16

18-20

1

1

0

0

1

1

A. G. MATOŠA

1-3

5-7

9-11

1

1

1

0

1

0

1

1

1

A. G. MATOŠA

M. BRAŠNIĆA

54/21

1

0

1

J. DALMATINCA

17-23

1

0

1

BLOK V. NAZORA

5

11

14

20-24

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

LJUDEVITA GAJA

15-17

1

0

1

MIHANOVIĆEVA

11

4-5

7-8

1

1

1

0

1

0

1

1

1

J. DALMATINCA

5

5A,5C

10-14

1

0

1

0

1

0

1

0

1

I. G. KOVAČIĆA

60

68

1

1

0

1

1

1

ZVONARSKA

46-48

50-58

54-56

1

0

1

0

1

0

1

0

1

ŠETALIŠTE D. ŠVAGELJA

5

1

1

1

A. B. ŠIMIĆA

13-15

1

1

1

M. J. ZAGORKE

I. MAŽURANIĆA

1

1

1

UKUPNO:

PAPIR

68

STAKLO

25

PLASTIKA

68

X