O nama
Nevkoš d.o.o. je usmjeren na pružanje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite tehničko-tehnološke i ljudske potencijale

Današnja se civilizacija susreće s gotovo dramatičnim posljedicama vlastitog razvitka. Uz golem napredak suočeni smo i s mračnom stranom današnjice – gomilanjem ogromnih količina otpada za koji su najvećim

dijelom odgovorni razvoj industrije te veliki gradovi. Otpad je postao jedan od čovjekovih najvećih problema koji se ponekad rješava i na način da se otpad nekontrolirano odlaže u okoliš, u prirodu, čime joj se nanosi nepopravljiva šteta.

Posljedice ovakvih postupaka snositi ćemo sami, a pogotovo naša djeca i naredna pokoljenja. Stoga je u današnje vrijeme krajnje nužno promišljeno, sistematski i učinkovito baviti se zbrinjavanjem otpada kako bismo uspjeli zaustaviti zagađivanje okoliša i prirode.

Naša vizija  je sljedeća: „ Svi korisnici naših usluga uvijek će imati kvalitetno osiguran odvoz miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada na kućnom pragu korisnika uz potpuno pokrivanje cjelokupnog područja djelovanja. Iz godine u godinu želimo biti sve uspješniji i sve napredniji u svojoj djelatnosti prateći u potpunosti zakonsku regulativu i svjetske trendove u djelatnosti gospodarenja otpadom, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti„.

Ivan Bertić

direktor

08:00 - 16:00

032 306 130

Lokacija

Martina Ballinga 5, 32100, Vinkovci

Nevkoš d.o.o.

Tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u brizi o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Nevkoš d.o.o. tu svoju zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima grada Vinkovaca, te općinama Ivankovo, Nuštar, Tordinci i Jarmina. Nevkoš primarno provodi usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada iz kućanstava i drugih korisnika usluga, održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), provodi čišćenje snijega s nogostupa te odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima.

 

O nama
Naša misija je da sa svojim ljudskim i materijalnim potencijalima i u suradnji s korisnicima usluga osigura trajno i kvalitetno obavljanje svih komunalnih djelatnosti

Predmet poslovanja naše firme je prijevoz robe (tereta) cestom, održavanje čistoće javno prometnih površina u gradu Vinkovcima, uređenje, čišćenje i održavanje javnih površina, uređenje gradskih zelenih i rekreacijskih površina, čišćenje i održavanje javnih WC-a i kupališta, odvoz fekalija, skladištenje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, Reciklaža, Djelatnost druge obrade otpada, Djelatnost oporabe otpada, Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, Djelatnost prijevoza otpada, Djelatnost sakupljanja otpada, Djelatnost trgovanje otpadom, Djelatnost zbrinjavanja otpada, Gospodarenje otpadom, Djelatnost ispitivanja i analize otpada, Usluga vaganja tereta, Premještanje vozila, Popravak i održavanje motornih vozila.

E-mail

info@nevkos.hr

Želiš uputiti progovor ? Preuzmi obrazac prigovora
Povijest

Povijest kompanije

Nevkoš d.o.o. Društvo je osnovano 1991 godine, u vrijeme stvaranja neovisnosti Republike Hrvatske. Osnovna djelatnost je skupljanje komunalnog otpada sa područja Vukovarsko-srijemske Županije, te javna higijena na području Grada Vinkovaca.

Nevkoš d.o.o. Društvo je osnovano 1991 godine, u vrijeme stvaranja neovisnosti Republike Hrvatske.

Osnovna djelatnost je skupljanje komunalnog otpada sa područja Vukovarsko-srijemske Županije, te javna higijena na području Grada Vinkovaca.

Danas tvrtka ima pet koncesija za skupljanje i prijevoz komunalnog otpada i to:

  • Grad Vinkovci
  • Općina Nuštar
  • Ivankovo
  • Općina Tordinci
  • Općina Jarmina

Ukupno gledajući, obuhvaćamo područje od oko 50.000 stanovnika.

Tvrtka zapošljava 56 djelatnika raznih profesija, koji svojim iskustvom u poslovima skupljanja i prijevoza otpada, predstavljaju lidera na ovom području. Svojim kadrovima, opremom i stečenim iskustvom uspješno se nosi sa izazovima koji ovaj posao nosi.

Osim kućanstvima, posebnu suradnju imamo sa pravnim osobama (velikim poduzećima i javnim ustanovama), te sa oko 900 manjih pravnih osoba na području Grada Vinkovaca i okolice.

U cilju zaštite i očuvanja okoliša tvrtka unazad nekoliko godina nabavlja opremu i vozila u skladu sa propisima europske Unije i zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Osobitu pažnju tvrtka poklanja održanju postojeće kvalitete usluge i proširenje na sakupljanje, prijevoza i zbrinjavanje ostalih vrsta otpada.

Od 01.siječnja 2010 godine tvrtka Nevkoš d.o.o. prelazi na novi obračun plaćanja komunalnog otpada sa područja Grada Vinkovaca, Nuštra i Ivankova.

Naime, sukladno zakonu tvrtka se odlučila na način obračuna odvoza komunalnog otpada prema volumenu otpada, tj. obračunska jedinica je posuda od 120 litara. 

Nevkoš d.o.o.

Obuhvaćamo područje od oko 50.000 stanovnika.

Danas tvrtka ima pet koncesija za skupljanje i prijevoz komunalnog otpada i to:

ODVOZ

GRAD VINKOVCI

Skupljanje otpada te javna higijena

IVANKOVO

Osnovano 1991 godine

Osnovna djelatnost je skupljanje komunalnog otpada sa područja Vukovarsko-srijemske Županije, te javna higijena na području Grada Vinkovaca.

1. listopada 2018

Novi cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINA TORDINCI

OPĆINA JARMINA

1. siječnja 2010

Nevkoš d.o.o. prelazi na novi obračun plaćanja komunalnog otpada sa područja Grada Vinkovaca, Nuštra i Ivankova.

1. srpnja 2020

Novi Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
komunalni-otpad
X