Plan lokacija spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada

Pogledaj sliku lokacija spremnika, preuzmi u pdf-u ili pogledaj tablicu mobilnog reciklažnog dvorišta

Tablica lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

DAN U MJESECU

PRVI PONEDJELJAK 1. SMJENA

PRVI PONEDJELJAK 2. SMJENA

PRVI UTORAK 1.SMJENA

PRVI UTORAK 2.SMJENA

PRVA SRIJEDA 1.SMJENA

PRVA SRIJEDA 2.SMJENA

PRVI ČETVRTAK

PRVI PETAK

DRUGI PONEDJELJAK

DRUGI PONEDJELJAK 

DRUGI UTORAK 1.SMJENA

DRUGI UTORAK 2.SMJENA

DRUGA SRIJEDA

DRUGA SRIJEDA

DRUGI ČETVRTAK

DRUGI PETAK

TREĆI PONEDJELJAK

TREĆI UTORAK

TREĆA SRIJEDA

TREĆI ČETVRTAK

TREĆI PETAK

ČETVRTI PONEDJELJAK

ČETVRTI UTORAK

ČETVRTA SRIJEDA

ČETVRTI ČETVRTAL

ČETVRTI PETAK 1.SMJENA

ČETVRTI PETAK 2.SMJENA

MJESTO

BABINA GREDA

VINKOVCI

TOVARNIK

VINKOVCI

ILAČA

VINKOVCI

VINKOVCI

VINKOVCI

PRIVLAKA

VINKOVCI

MIKANOVCI S./N

VINKOVCI

LOVAS

VINKOVCI

VINKOVCI

VINKOVCI

VINKOVCI

VINKOVCI

CERNA

ŠIŠKOVCI

ROKOVCI

JARMINA

NUŠTAR

CERIĆ

MARINCI

TORDINCI

KOROĐ/MARINCI

LOKACIJA

U CENTRU

KANOVCI

KOD TRŽNICE

RADIČEV BLOK

U CENTRU

CENTAR (VINKOVAČKE JESENI)

KOLODVOR KVART

VRTNO NASELJE

CENTAR

NOVO SELO

CENTAR

LAPOVCI

CENTAR

BANA JELAČIĆA

ZAGREBAČKI BLOK

SLAVIJA

MALA BOSNA

MIRKOVCI

KOD TRŽNICE

NA POČETKU CERNE

KOD TRŽNICE

PREKO PUTA OPĆINE

U CENTRU

U CENTRU

U CENTRU

U CENTRU

U CENTRU

X