Usluge Obrada građevinskog i glomaznog otpada Drobilica EVO 250 O nama Kontaktiraj nas
Iskustvo

Naše iskustvo je golemo a ono što je nekima izazov nama je rutina i svakodnevnica

Pitajte i informirajte se

Mi ćemo Vam pomoći odgovoriti na sve upite

Novo u ponudi

Drobilica građevinskog i glomaznog otpada

Uz jedinstvenu svjetsku kombinaciju pokretljivosti gusjenica i verzije za podizanje kuke, model “EVO” odlikuje se revolucionarnim sustavom osovine s brzom izmjenom, novim i još inovativnijim sustavom upravljanja, kao i novim dizajnom vratila koji proširuje asortiman višestruko nanošenje drobilice.

Radni strojevi

Kvaliteta Vaše opreme uvjetuje kvalitetu Vašeg rada.

Ispušni remen

Kontrolni sistem

Magnet

Jedinica za usitnjavanje

Drobilica

Obrada građevinskog otpada

Na reciklažnom dvorištu za građevni otpad obavlja se obrada (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa, dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala.

Play Video
Drobilica

Obrada glomaznog otpada

Glomazni predstavlja otpad iz kućanstava, otpad koji se stvara
čišćenjem javnih površina te otpad koji nastaje u nekim drugim
djelatnostima koji je po svojem sastavu i svojstvima sličan otpadu iz
kućanstava. Ono čime svaki pojedinac može pripomoći sustavnom
gospodarenju otpadom svakako je odvojeno prikupljanje otpada kako bi se
koristan otpad mogao iskoristiti te promijeniti potrošačke navike.

Play Video
Usluge

Zbrinjavanje proizvodnog otpada

»proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u
industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa
koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača;

X