OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA USLUGA U VEZI SA EPIDEMIJOM COVID-19

Poštovani korisnici usluga,

od dana 18. ožujka 2020. g. prekidamo do daljnjega rad sa strankama na našoj adresi M. Ballinga 5, Vinkovci, kao i rad blagajne, a sve zbog trenutne ozbiljne situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa-COVID-19.  Stranke slobodnu mogu kontaktirati dežurne djelatnike na telefonske brojeve pod rubrikom Kontakti i putem mail adresa navedenih u rubrici Kontakti.

Odvoz miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada će se odvoziti na regularnoj bazi i uobičajeno. Reciklažno dvorište radi od 08,00 sati do 16,00 sati od ponedjeljka do petka, s tim da se stranke primaju jedna po jedna i u strogom režimu rada.

Hvala vam na razumijevanju.

O novim promjenama ćemo vas pravovremeno informirati.

Sa poštovanjem

X