EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI, Operativni program konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Naziv projekta
Oporaba građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada – NEVKOŠ

Razdoblje provedbe projekta
25.02.2020.  –  25.05.2021.

 Opis projekta

Projekt se odnosi na uspostaviti postrojenje za oporabu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Projektnim aktivnostima će se obrađivati/reciklirati građevni otpad postupkom R5, te krupni (glomazni) komunalni otpad postupkom R12. U okviru ovog projekta ulaganje se odnosi na mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Cilj projekta

Cilj projekta je ulaganje u sredstva poslovanja kroz uspostavu postrojenje za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kako bi osigurali poziciju lidera na lokalnom i regionalnom tržištu te omogućili rast produktivnosti.

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta je doprinos povećanju stope obrade/oporabe otpada te dopuna akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Također nakon provedbe projekta očekuje se povećanju prihoda te otvaranje novih radnih mjesta za djelatnike koji će raditi na novim postrojenju.

Ukupna vrijednost projekta 5.058.971,88 HRK

Vrijednost prihvatljivih troškova 2.674.033,16 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija 1.337.016,58 HKR

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Kontak
Kontakt osoba: Ivan Bertić
Tel.: +385 32 306 130
Email: bertic.ivan@nevkos.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Nevkoš d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Nevkoš d.o.o.

X