OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA

Poštovani korisnici komunalnih usluga!

Mi brinemo za Vaše osobne podatke i obvezni smo zaštititi vaše podatke koji se obrađuju tijekom pokretanja poslovanja i izvršenja ugovora te ozbiljno shvaćamo ovu naredbu. Sukladno članku 14 opće Uredbe o zaštiti podataka(EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine), u daljnjem tekstu Uredba, dužni smo Vam pružiti informacije koje slijede u nastavku ove obavijesti.

Nevkoš d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka prilikom pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kao i usluga povezanih s javnom uslugom. Molimo Vas, odvojite malo vremena za ovu obavijest i saznajte zašto prikupljamo i kako obrađujemo vaše podatke.

Zakonske osnove obrade podataka

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo s ciljem

 • ispunjavanja predugovornih mjera i ugovornih obveza između Vas i Nevkoša d.o.o. (članak 6. 1. točka (b) Uredbe),
 • ispunjavanja zakonskih obveza (članak 6. 1. točka (c) Uredbe)
 • u svrhu ispunjenja legitimnih interesa Nevkoša i provjerenih trećih strana(članak 6. 1. točka (f) Uredbe):
  • u svrhu optimalne komunikacije i korespondencije,
  • za interne statističke obrade i administracije.

Načela obrade osobnih podataka

Svaka obrada osobnih podataka u Nevkošu d.o.o. vrši se na jednom od gore navedenih temelja, načelima poštene i transparentne Nevkoš d.o.o. pruža informacije pojedincu o postupcima obrade i njihovim svrhama. Vaši osobni podaci su:

 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju
 • točni i ažurni, poduzimaju se sve razumne mjere radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Nevkoš d.o.o. je odgovoran za poštivanje načela i teret dokaza je na voditelju obrade.

Svrha obrade

Raspolaganje vašim podacima nužno je za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kao i usluga povezanih s javnom uslugom sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), kao i Ugovorima o koncesiji sklopljenim s jedinicama lokalne samouprave.

Neraspolaganje vašim osobnim podacima imalo bi za posljedicu nemogućnost izvršenja javne usluge kao i nemogućnost izdavanja fakture sukladno zakonskim propisima koji reguliraju navedenu materiju. 

Vrste podataka

Ime, Prezime, Adresa, OIB, podaci o članovima domaćinstva (broj članova, podaci o starosti), podaci o podmirenim i nepodmirenim obvezama i slični podaci koji su nužni za pružanje javne usluge, odnosno, za izvršenje zakonskih i ugovornih obaveza.

Načini pribavljanja osobnih podataka

 • Osobno, prilikom sklapanja ugovora o pružanju javne usluge
 • Od jedinice lokalne samouprave prilikom sklapanja ugovora o pružanju javnih usluga
 • Od prijašnjeg vlasnika prilikom odjave usluge ili od novog vlasnika prilikom prijave usluge

Komuniciranje s trećim stranama

Kako bi se postigle namijenjene svrhe, može biti nužno, od slučaja do slučaja, da moramo osigurati pristup vašim podacima našim partnerima, trećim stranama ili u našoj tvrtki. Radimo samo s partnerima koji pružaju razumna jamstva da su vaši podaci i kod njih u sigurnim rukama.

Kategorije provjerenih i pouzdanih primatelja vaših osobnih podataka su:

 • Odjeli unutar Nevkoša d.o.o. (Računovodstvo i financije, prijemni ured, transport, pravna služba)
 • Tijela javne vlasti (Porezna uprava)
 • Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)
 • Provjereni dobavljači usluga s kojima imamo sklopljene ugovore o čuvanju tajnosti podataka.

Razdoblje pohrane

Vaše podatke pohranjujemo sukladno općim uvjetima poslovanja. Potrebno je uzeti u obzir da se iz poreznih razloga ugovori i drugi dokumenti iz našeg ugovornog odnosa moraju čuvati na razdoblje od 11 godina. U pojedinačnim slučajevima, primjerice u slučaju postupaka pred nadležnom službom koji je u tijeku, ovo razdoblje pohranjivanja može biti i dulje od 11 godina.

Rok zadržavanja osobnih podataka u dokumentaciji:

 • Računi i kartice kupca se čuvaju 11 godina,
 • Aktivni ugovori se čuvaju na neodređeno vrijeme, ovisno o vremenskom roku na koji je sklopljen ugovor o koncesiji, odnosno, cijelo vrijeme pružanja javne usluge na području određene jedinice lokalne samouprave
 • Istekli ugovori se čuvaju u razdoblju od 3 godine osim ako su isti potrebni radi dokazivanja u nekom od sudskih postupaka ili postupaka koji su u tijeku pred nekom od nadležnih institucija.

 Vaša prava

 1. U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti informacije o tome koji se vaši podaci kod nas obrađuju (sukladno članku 15 Uredbe),
 2. Imate pravo ispraviti vaše podatke (ime, prezime i adresu sukladno članku 16 Uredbe),
 3. Imate pravo na brisanje podataka u slučajevima kad ne postoji zakonska obaveza čuvanja podataka (sukladno članku 17 Uredbe),
 4. imate pravo ograničiti obradu vaših podataka (sukladno članku 18 Uredbe),
 5. imate pravo prigovora na obradbu podataka (sukladno članku 21 Uredbe),
 6. imate pravo na prenosivost podataka (sukladno članku 21 Uredbe).

Dođe li, suprotno očekivanju, usprkos naše obveze pravilne obrade vaših podataka, do povrede vašeg prava na pravilnu obradu vaših podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi vaših podataka, slobodno se obratite pismeno na adresu:

Zaštita podataka

Martina Ballinga 5

NEVKOŠ d.o.o. Vinkovci, ili na mail adresu službenika za zaštitu podataka:

darko.kovacevic@nevkos.hr

zastitapodataka@nevkos.hr

X