Naziv projekta

Razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama

Opis projekta:

Nabava opreme za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama.

Cilj projekta:

Zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama.

Razdoblje provedbe projekta:
16.12.2022. – 16.8.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 3.390.525,00 kn/ 450.000,00 €

Institucija koja podupire projekt: „Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Za više informacija: www.zosi.hr

Kontakt osoba: Ivan Bertić
Email: info@nevkos.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Nevkoš d.o.o.

X