Mobilno reciklažno dvorište

Plan lokacija spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada Pogledaj sliku lokacija spremnika, preuzmi u pdf-u ili pogledaj tablicu mobilnog reciklažnog dvorišta Pogledaj lokacije spremnika Preuzmi lokacije spremnika Reciklažno dvorište Mobilno reciklažno dvorište Kućanstvo i kolektivno stanovanje Zeleni otoci Tablica lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta DAN U MJESECU PRVI PONEDJELJAK 1. SMJENA PRVI PONEDJELJAK 2. SMJENA PRVI […]
Read More

Zeleni otoci

Plan lokacija spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada LOKACIJA KUĆNI BROJ PAPIR PLAVI POKLOPAC spremnik zapremnine 1100 L STAKLO ZELENI POKLOPAC spremnik zapremnine 1100 L PLASTIKA ŽUTI POKLOPAC spremnik zapremnine 1100 L MATICE HRVATSKE 4 6-8 10-12 1 1 1 0 1 0 1 1 1 A. B. ŠIMIĆA 23 21 17 1 1 1 0 […]
Read More

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište Što je reciklažno dvorište? Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto za izdvojeno odlaganje raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu. U reciklažnim dvorištima ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje. Reciklažno dvorište namjenjeno je isključivo građanima i ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica. Reciklažno dvorište Kontakt […]
Read More

Kućanstvo i kolektivno stanovanje

Kućanstvo Poštovani korisnici, Prema novon Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) utvrđene su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način da se smanji količina otpada u nastavku i/ili proizvodnji te je ujedno uređeno gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje […]
Read More
X