O nama

Današnja se civilizacija susreće s gotovo dramatičnim posljedicama vlastitog razvitka. Uz golem napredak suočeni smo i s mračnom stranom današnjice – gomilanjem ogromnih količina otpada za koji su najvećim

dijelom odgovorni razvoj industrije te veliki gradovi. Otpad je postao jedan od čovjekovih najvećih problema koji se ponekad rješava i na način da se otpad nekontrolirano odlaže u okoliš, u prirodu, čime joj se nanosi nepopravljiva šteta.

Posljedice ovakvih postupaka snositi ćemo sami a pogotovo naša djeca i naredna pokoljenja. Stoga je u današnje vrijeme krajnje nužno promišljeno, sistematski i učinkovito baviti se zbrinjavanjem otpada kako bismo uspjeli zaustaviti zagađivanje okoliša i prirode.